color="green"

Schoolinfo

Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen wij u alvast bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij hopen dat we met het ganse schoolteam tegemoet zullen komen aan de verwachtingen die u voor uw kinderen gesteld hebt. Van onze kant zullen we al het mogelijke doen om uw kinderen in de meest optimale omstandigheden te begeleiden in hun groei en ontwikkeling naar gelukkige en zelfstandige mensen.

Door onze zorg voor kwaliteit en vernieuwing hopen wij een moderne, eigentijdse basisschool te zijn die kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op verdere studies. Doorheen het ganse aanbod wordt dit jaar speciale aandacht besteed aan het aanscherpen van sociale vaardigheden.

Wij willen een school zijn waar niet alleen geleerd, maar ook geleefd wordt.
Daarom besteden wij aandacht aan creativiteit en aan het scheppen van een positieve en aangename sfeer.

In deze infobrochure vindt u allerlei praktische informatie over de werking van onze school die voor dit schooljaar
van toepassing zal zijn.

Voor algemene zaken verwijzen we u naar ons schoolreglement.
Bijkomende informatie in de loop van het schooljaar is ook terug te vinden op de website www.sbsninove.be.