color="green"

Voor foto's en nieuws uit de klas kan u vanaf september 2019 terecht op GIMME! 

Volg deze link: https://app.gimme.eu/login

Voor Gimme word je uitgenodigd of kan je je laten uitnodigen. Stuur een mailtje naar jeroen.cooman@sbsninove.be en schrijf daarin waarom je wil uitgenodigd worden. Voorbeeld: oma van Jan uit 3c, papa van Lisa uit de 1ste kleuterklas.... We bezorgen je dan een link die je enkel nog moet aanklikken!