color="green"

Capaciteitsbepaling

 De capaciteit van de stedelijke basisschool Denderwindeke wordt vanaf 1 september 2020 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

  • Totaal voor de school: 750 leerlingen
  • Totaal kleuteronderwijs: 300 kleuters
               75 kleuters per geboortejaar
  • Totaal lager onderwijs: 450 leerlingen
               75 leerlingen per leerjaar