color="green"

Schoolvisie

Welkom Winde-kind

Windekind is een Warme school waar iedereen zich thuis mag voelen. Een school waar we er naar streven dat je jezelf kan zijn en waar iedereen elkaar met respect behandelt. Wij zetten sterk in op het Welbevinden van elk kind. De kindgesprekken, het gedifferentieerd werken, de leesplaneet, het aanbod van speelgoed op de speelplaats, de groene ruimte, onze openluchtklas‚Ķ zijn maar enkele voorbeelden hoe wij hier trachten op in te zetten.

Elk kind is uniek, heeft andere noden en andere talenten. Door onze uitgebreide zorgwerking trachten we zo snel als mogelijk de noden en/of de talenten van onze leerlingen op te merken. Onder andere door Differentiatie trachten we hier op in te spelen. 

Wij leren onze kinderen met een Kritische kijk naar de wereld rondom zich te kijken. Dit kunnen ze wanneer ze zelf de kennis en vaardigheden hebben om zich een mening te vormen. Met diezelfde kijk leren we hen hun eigen handelen in vraag te stellen.

We proberen Innovatief te zijn en mee te gaan met een steeds veranderende en in beweging zijnde maatschappij.

Op ICT vlak werden de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd (smartborden/ tablets/ computerklas). Daarnaast investeerden we in een techniekklas, de leesplaneet, de boomhutklas... 

In de kleuterklassen leerden we thematiserend werken volgens de nieuwste inzichten.

Zoals je merkt richten onze aanpak, onze methodes, onze visie zich op een Evenwichtige ontwikkeling van uw kind. Hierdoor hopen we dat het kan uitgroeien tot een zelfzekere volwassene in onze maatschappij.

Welkom kind, welkom Winde-kind!