CORONA UP DATES

update 03/04: opvang tijdens de paasvakantie: zie facebookpagina stad Ninove

update 02/04: bericht i.v.m. opdrachten voor leerlingen

Beste ouders,

op dit ogenblik is het nog steeds onduidelijk of de scholen na de paasvakantie opnieuw zullen open gaan.

In het geval de scholen niet opnieuw open gaan, is het mogelijk dat de scholen nieuwe leerstof aanbieden aan hun leerlingen.

Het zal niet eenvoudig zijn om alle leerlingen te kunnen bereiken. Maar we doen ons best.

Concreet: na de paasvakantie zullen er regelmatig instructiefilmpjes gepost worden via youtube ter ondersteuning van het geen op Gimme staat. U of uw kinderen kunnen deze eenvoudig vinden door naar "you tube" te surfen en daar in de zoekbalk het volgende in te geven:

- voor de lagere afdeling: windekind leerjaar 1 (of 2, 3, 4, 5, 6),

- voor de kleuters is dit: windekind kleuters 1 2 3 (1 kanaal voor alle klassen)

U kan op het woordje "abonneren" klikken, gratis, dan krijg je automatisch bericht als er een filmpje gepost werd.

Voor taken en opdrachten blijft Gimme het belangrijkste platform dat de leerlingen moeten raadplegen. Het is in het belang van uw kind dat hij of zij deze opdrachten maakt!

Tot slot wil ik ook nog graag het volgende kwijt.

Het zijn geen evidente tijden, de Corona crisis treft iedereen. Voor scholen is het zoeken naar hoe we de kinderen toch nog kunnen bij de "les" houden. Voor de ene ouder zijn er te weinig opdrachten, voor de andere te veel. De ene ouder heeft tijd, de andere minder.

Allemaal zaken waar we als school trachten rekening mee te houden.

Voor leerkrachten is dit dus zeker geen extra vakantie. Niet alleen zorgen zij voor opvang en zoeken ze naar een gepaste manier om opdrachten tot bij de kinderen te krijgen, zij hebben ook verplichte schooltaken opgelegd gekregen door de directeur, de periode dat ze thuis zijn.

Vorige week werd elke ouder gecontacteerd om na te gaan hoe het thuis loopt met al die opdrachten. Met jullie antwoorden sturen we bij daar waar mogelijk.

Wat wij als school echter bijzonder jammer vinden, is dat heel wat ouders niet eens weten dat er opdrachten voor de kinderen geplaatst worden via Gimme. Dat wil zeggen dat ze de verschillende brieven hierover niet eens gelezen hebben (reeds 3 maal meegegeven sinds september) of dat ze ook geen kijkje gaan nemen zijn op de website van de school.

Nochtans werd voor de lockdown ook hierover een brief meegegeven, op de website geplaatst en op het Gimme kanaal.

Mogen we dan ook aan jullie als ouders vragen hier iets meer verantwoordelijkheid in op te nemen, vooral in het belang van uw kind. Dank hiervoor.

Voor zij die dit al doen, zou ik zeggen: "doe zo verder"!


update 30/3: belangrijk bericht i.v.m. opvang tijdens de paasvakantie

Ninove, 26 maart 2020

OPVANG PAASVAKANTIE

Beste ouders,

Zoals u misschien al heeft vernomen heeft de Vlaamse overheid beslist om tijdens de paasvakantie ook opvang te voorzien voor onze leerlingen.

Voor deze opvang blijven dezelfde principes gelden.


Kinderen worden maximaal thuis opgevangen

Gezonde leerlingen kunnen opvangen worden op school wanneer

  • hun ouders in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,...)
  • ze thuis niet op een gezonde en veilige manier kunnen opgevangen worden

De opvang van de kinderen zal gebeuren door medewerkers van Infano. Zij voorzien tijdens de schoolweken ook de voor- en naschoolse opvang en zijn dus bekend met onze leerlingen en de werking van onze school.

De opvanguren blijven dezelfde. Dat wil zeggen dat de kinderen van 7u tot 18u00 in de opvang terecht kunnen. We verwachten dat kinderen ten laatste om 9u aanwezig zijn of voor 13u wanneer ze enkel in de namiddag komen.

Om deze opvang te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat u uw kind inschrijft en dit ten laatste woensdag 1 april om 12u. Dit kan u doen via volgende link: https://forms.gle/TyHWHbGJXrH4vGLHA  

Opgelet! Op paasmaandag 13 april is er geen opvang voorzien.

We hopen dat iedereen zo veel mogelijk gezond mag blijven en kijken er naar uit om iedereen weer op school te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Cooman

Directeur


update 18/3:   de vrije inschrijvingen voor komend schooljaar kunnen pas gebeuren vanaf 20 april                          2020!  Geen zorg we hebben plaats genoeg ;-)

                       via de klasblogs van Gimme zullen vanaf maandag 23/3 eventueel nieuwe                                       taken/opdrachten voor de leerlingen ter beschikking zijn!! De kanalen werden open                         gezet zodat jullie zich niet eerst moeten registreren.

update 13/3

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Dit wil zeggen dat er geen les gegeven wordt aan uw kind.

We vragen u om creatief te zijn wat betreft opvang en zoveel mogelijk zelf naar een oplossing te zoeken. Alleen zo dragen we bij tot het inperken van de verspreiding van het virus. Uiteraard kunnen zieke kinderen niet naar de opvang komen.

Er wordt opvang voorzien voor:

  • kinderen van ouders die in de zorg en de openbare veiligheid werken
  • kinderen voor wie geen andere opvangmogelijkheid is dan het inschakelen van ouderen.

De opvang zal doorgaan tijdens de normale uren van de school. Ook de voor- en naschoolse opvang blijft doorgaan. De school gaat dus open om 7u en sluit om 18u00. Tijdens deze periode worden geen warme maaltijden voorzien. Er is ook geen leerlingenvervoer, de bus rijdt dus niet.

Indien uw kind aanwezig zal zijn in de noodopvang vragen we om dit via onderstaande link te laten weten. Dit om de opvang goed te kunnen organiseren. Deze link https://forms.gle/f257jPiEATqr5Bi87 

en alle andere informatie zijn ook beschikbaar op https://www.sbswindekind.be

Daar waar mogelijk zoeken we naar alternatieven om onze leerlingen van de lagere school toch zinvolle opdrachten te geven.

Alle geplande afspraken (bv. oudercontacten, gesprekken, ....) gaan niet door.

Door de aard van deze crisis worden maatregelen ook voortdurend bijgestuurd. Wij houden u op de hoogte van eventuele bijkomende maatregelen of nieuwe afspraken. De meest recente informatie vindt u steeds op onze website https://www.sbswindekind.be en via Gimme.

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De directeur


BESTE OUDERS,

vandaag wordt nog een brief meegegeven aan alle leerlingen i.v.m. de acties die zullen ondernomen worden rond het Coronavirus. De brief zal ook op onze website en het Gimme kanaal gepubliceerd worden.

Om te vermijden dat er elk uur een nieuwe versie verschijnt, vraag ik nog even geduld. Alleen zo kan de communicatie klaar en duidelijk zijn!

Dank voor uw begrip.


Hoekje van de directeur

Beste ouders, 

het corona virus overheerst het nieuws. Net als voor jullie is dit ook een bekommernis voor ons. Hieronder plaats ik een brief vanuit het CLB. Mocht u nog vragen hebben dan kan u steeds de school contacteren!!


                                                                                                                                    Denderwindeke, 28/02/2020

Betreft: info over coronavirus

Beste ouder,

gezien de recente berichten over coronavirus, vinden we het belangrijk om jullie goed te informeren.

Welke klachten geeft coronavirus?

Coronavirus kan symptomen veroorzaken van koorts, hoesten en kortademigheid. Dit zijn symptomen die ook kunnen voorkomen bij verkoudheid of griep. Tot nu toe zijn er relatief weinig ziektegevallen gemeld bij kinderen.

Wat doet u als uw kind ziek is?

- Het kind moet thuisblijven

- Vermijd openbare plaatsen

- Neem telefonisch contact op met uw arts en volg de instructies

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

- Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep (40 a 60 seconden).

- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilzak.

- Vermijd om handen en kussen te geven.

- Blijf zeker thuis bij ziekte.

- Vermijd zoveel mogelijk contact met zieke personen.

- Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Waar vind ik betrouwbare informatie?

- https://www.info-coronavirus.be/

Welke maatregelen neemt de school?

- De school volgt de instructies van de overheid en staat in nauw contact met het CLB.

- De school heeft extra aandacht voor de hygi├źnische maatregelen zoals hoger beschreven.

- Als uw kind symptomen heeft, zal gevraagd worden uw kind af te halen.

Met dank aan het CLB voor het bezorgen van de nodige informatie.

vriendelijke groeten,

Jeroen Cooman

directeur