Windekind - Denderwindeke

Vul een subtitel in

Instapdata nieuwe kleuters

Instapdata kleuters

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.

Als een kleuter op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

  • 1 september 2020 na de zomervakantie - geboren zijn ten laatste op 01/03/2018
  • 9 november 2020 na herfstvakantie - geboren zijn ten laatste op 09/05/2018
  • 4 januari 2021 na de kerstvakantie - geboren zijn ten laatste op 04/07/2018
  • 1 februari 2021 1ste schooldag na 1 febr. - geboren zijn ten laatste op 01/08/2018
  • 22 februari 2021 na de krokusvakantie - geboren zijn ten laatste op 22/08/2018
  • 19 april 2021 na de paasvakantie - geboren zijn ten laatste op 19/10/2018
  • 17 mei 2021 na Hemelvaart - geboren zijn ten laatste op 17/11/2018

Kleuters vanaf drie jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.